Erhvervspsykolog

Lene Thomsen

Intenzion Group ApS

Blegdamsvej 104a, 2. sal

2100 København Ø


Mobil: + 45 2267 3046

Mail: lt@intenzion.dk


Coaching og ledersparring*  

Karriereafklaring*

Facilitering

Ledelsesudvikling*

Ledelsesgrundlag*

Udvikling af specialister*

Teamudvikling

Assessment*


*Også telefon og virtuelle løsninger

Se også udviklingskurser hos DJØF:


Lyst til ledelse

Lederens GPS i en kompleks hverdag

Artikel i POV International:


Psykolog: Intention skaber handlekraft


Coaching and Sparring*

Career*

Facilitation

Leadership Development*

Development of Specialists*

Team Development

Assessment*

*Phone and virtual solutions possible


Copyright © All Rights Reserved